Termeni si conditii de comanda

Preluarea marfii si semnarea facturii
sau al notei de transport presupune acceptarea conditiilor si termenilor din
contract.

1.
TERMENI SI CONDITII CONTRACT INTRE:

1.1. S.C.
Concord Parts Srl., cu sediul social in Arad, 310486, Str. Dunarii 101/A, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului Arad sub nr. J02/1259/2017, cod fiscal nr. RO37873446,
nr. Tel/fax: +40724338812 avand contul nr. IBAN RON: RO38 BTRL RONC RT04 0282 2901
deschis la Banca Transilvania Arad, in continuare: Vanzator, si

1.2. Clientul
– cu datele din factura si sau din nota de transport semnat la preluarea
marfii.

in
continuare: Cumparator,

2. OBIECTUL
SI DEFINITIILE CONTRACTULUI

2.1. Obiectul
prezentului contract il constituie vanzarea-cumpararea de piese si accesorii auto
a caror identificare (prin cod piesa) si
cantitate sunt specificate de cumparator, in schimbul unui pret determinat de
vanzator.

2.2. Modalitatea
de plata, termenul de plata si modul de garantare al platilor va fi comunicat
la fiecare Cumparator dupa caz.

2.3. Cumparatorul,
prin semnatura reprezentantului sau recunoaste ca intelege si accepta
termenii si conditiile de comanda impuse de Vanzator. Cumparatorul declara,
garanteaza si recunoaste ca persoanele care semneaza in numele sau aceste
documente sunt imputernicite ori au atributii in acest sens, semnatura
acestora fiindu-i opozabila in caz de neintelegeri ori litigiu intre parti.

3. COMANDA
SI TERMENE DE LIVRARE

3.1. Comenzile
se fac electronic, pe baza de cod piesa, prin e-mail sau prin programul de
comanda asigurat de Vanzator. Termenii si conditiile pentru utilizarea
programului de comanda sunt detaliate in Anexa 2.

3.2. Anularea
comenzilor lansate este posibila numai in cazuri speciale, arbitrate de
vanzator. Cererea de anulare formulata de cumparator si confirmarea sau
respingerea anularii comenzilor de catre vanzator se vor face in scris, prin
e-mail.

3.3. Termenul
de livrare a marfii afisat de programul de comanda are caracter informativ.

3.4. Vanzatorul
isi rezerva dreptul de a deroga de la termenul de livrare indicat in
programul de comanda si dreptul de a anula comenzi in conditii vis major.

3.5. Vanzatorul
se obliga sa expedieze marfa la sediul cumparatorului, costul transportului
fiind inclus in pretul pieselor comandate in conditiile de mai sus. Pentru
comenzi de valoare sub 80 EUR + tva si pentru produse voluminoase Vanzatorul
poate percepe taxa de expediere si/sau transport dupa caz.

4. PRETUL
CONTRACTULUI

4.1. Pretul
pieselor este afisat in programul de comanda, respectiv in listele de preturi
puse la dispozitia cumparatorului de catre vanzator.

4.2. Vanzatorul
isi rezerva dreptul modificarii preturilor. Nu se poate modifica ulterior
pretul la comenzile deja lansate.

4.3. Orice
negociere a unui alt pret la cererea cumparatorului, respectiv confirmare a
acceptarii sau respingerii solicitarii se va face in scris, prin e-mail.

4.4. Preturile
de referinta sunt afisate in EUR, facturarea se face in lei pe baza cursului EUR/RON
publicat de BNR in ziua facturarii.

5. MODALITATI
DE PLATA SI CONDITII

5.1. Factura
– valabila fara semnatura si stampila – va putea fi descarcata din programul
de comanda sau va fi trimisa in original sau prin e-mail pe adresa de e-mail
confirmata de catre cumparator: .....................................@....................................................................

5.2. Plata
pretului va fi efectuata de catre cumparator prin BO/Cec emis in favoarea
vanzatorului sau OP in contul vanzatorului indicat la art. 1, pct. 1.1 al
prezentului contract in termen de ..................... zile calendaristice de
la data emiterii facturii.

5.3. Pentru
garantarea platii contravalorii facturilor cumparatorul va emite in favoarea
vanzatorului un BO/Cec Seria: .......................................,
Numarul: ....................................... in alb sau in valoare de
..............................................lei, platibil la vedere. Vanzatorul
se obliga a nu introduce la plata BO/Cec astfel emis decat in cazul
neexecutarii de catre cumparator a obligatiei de plata a marfii cumparate.

5.4. Neexecutarea
la termenul prevazut la art. 5 pct. 5.2. a obligatiei de plata a marfii
cumparate conduce la nasterea in patrimoniul cumparatorului a obligatiei de a
plati penalitati in cuantum de 0,5% per zi de intarziere, calculate asupra
sumei scadente. Cuantumul penalitatilor de intarziere poate depasi valoarea
sumelor asupra carora sunt calculate.

6. AMBALAJUL,
MARCAJUL SI TRANSPORTUL

6.1. Vanzatorul
se obliga a asigura un ambalaj corespunzator, care sa protejeze marfa pe tot
parcursul transportului, de la expeditie pana la destinatie.

6.2. Marcajul
pe piese cuprinde: originea fabricantului, denumirea piesei in lb. engleza,
codul de piesa, locul fabricatiei.

6.3. Transportul
se va efectua prin intermediul firmelor de curierat rapid sau prin mijloacele
de transport proprii ale vanzatorului.

7. GARANTII

7.1. Vanzatorul
garanteaza cumparatorul fata de neconcordanta cantitativa sau calitativa,
respectiv defectiuni ale produselor prin inlocuirea sau suplimentarea
acestora. Orice cerere de garantie pentru motivele aratate la acest punct va
fi facuta in termenul prescris de Vanzator (Anexa 2), in scris, si va
cuprinde, in mod obligatoriu: obiectul cererii, termenul in care au fost
formulata, dovezile abaterilor reclamate, modul de stingere a reclamatiilor
(prin inlocuire, reparare, acordare de bonificatii).

7.2. Conditiile
de garantie dupa Certificatul de Garantie (Anexa 1).

8. CONTROLUL
SI RECEPTIA MARFII

8.1. Vanzatorul
isi rezerva dreptul de proprietate a marfii livrate pana la achitarea
integrala a pretului acestuia.

8.2. Cu
ocazia receptiei marfii Cumparatorul este obligat sa verifice numarul si
integritatea coletelor, sa le confirme prin semnatura si stampila pe nota de transport
a curierului si sa comunice in termenul prescris in Anexa 2 daca sunt
nereguli.

8.3. Cumparatorul
este obligat sa comunice vanzatorului in termenul prescris de Vanzator (Anexa
2), orice defectiune sau neregula fata de factura emisa, descoperita dupa
deschiderea coletelor. In caz contrar, neinformarea vanzatorului echivaleaza
cu acceptarea marfii si a facturii de catre cumparator.

9. PROMOVAREA
PRODUSELOR

9.1. Vanzatorul poate sa acorde cumparatorului, cu titlu
gratuit, un bonus constand in materiale de promovare, produse si mostre, in
vederea promovării produselor pe piaţă.

9.2. Promoţiile
vor fi comunicate Cumpărătorului cu 5 zile înainte de data începerii
acestora, împreună cu condiţiile de acordare a bonusului.

9.3. Conditiile
de obtinere a bonusului si produsele promo vor fi specificate in actele
aditionale la prezentul contract.

10. DURATA
CONTRACTULUI

10.1. Prezentul
contract se incheie pe o durata nedeterminata.

10.2. Prezentul
contract poate fi reziliat oricand de oricare dintre partile contractante, cu
notificarea celeilalte parti contractante.

10.3. Rezilierea
totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra
obligatiilor deja scadente intre parti.

11. NOTIFICARI

11.1. In
acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre
acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa de
e-mail al partilor specificata in partea introductiva a prezentului contract.

11.2. In
cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin
scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera
primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe
aceasta confirmare.

11.3. Daca
notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in
prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

11.4. Notificarile
verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la
alineatele precedente.

12. SOLUTIONAREA
LITIGIILOR

12.1. In
cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila,
ele vor fi supuse spre solutionare instantei competente de la sediul
vanzatorului.

13. CLAUZE
FINALE

13.1. Modificarea
prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

13.2. Prezentul
contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul
sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

ANEXA 1: Certificat de conformitate
si Certificat de Garantie

14. Certificat
de conformitate

14.1. S.C.
Concord Parts Srl. certifica prin prezenta ca produsele ce fac obiectul
acestui contract sunt importate si distribuite de Sc. Concord Parts Srl si
sunt originale sau interschimbabile cu piesele originale. Produsele sunt fabricate
conform normelor europene de calitate si certificate de catre producatori cu
EN DIN ISO 9001/9002 etc. Aplicarea garantiei se va face in conformitate cu
Legea 449/2003.

14.2. S.C.
Concord Parts Srl. asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere, conform
prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul
produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele la care se refera
prezentul certificat nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea
muncii.

15. Certificat
de Garantie

15.1. Produsele
– piese si accesori auto – care fac obiectul contractului incheiat cu S.C.
Concord Parts Srl., in calitate de Vanzator, sunt interschimbabile cu reperele
originale montate pe autovehiculele fabricate de constructor.

15.2. Termenul
de garantie este conform legii 449/2003 de 24 luni pentru piesele de
folosinta indelungata: ambreiaje, articulatii planetare, elemente de
caroserie, elemente de directie, elemente de frana, elemente de suspensie,
elemente ale instalatiei electrice, cabluri, pompe, radiatoare, tobe si tevi
de esapament, rulmenti, piese de electromotor si alternator, piese de motor
si cutie de viteze.

15.3. Nu
se acorda termenul de garantie de 24 luni la urmatoarele categorii de piese:
consumabile, filtre (ulei, aer, combustibil, polen), becuri, stergatoare de
parbriz, burdufuri, bujii de aprindere si incandescente, garnituri
metalo-plastice si simeringuri, curele de transmisie si distributie, elemente
de aprindere, acumulatori, anvelope.

15.4. Temenul
de garantie pentru produsele reconditionate este de 12 luni.

15.5. Produsele
care reprezinta in perioada de garantie defecte de material sau de fabricatie
vor fi inlocuite cu altele noi, conform Legii 449/2003 republicata in 2008 cu
conditiile de acordare al garantiei detaliate din contract.

15.6. Cumparatorul
accepta produsele cu factura fiscala fara a fi insotite de Certificat de
garantie si Certificat de Conformitate pentru fiecare in parte. Termenul de
garantie incepe de la data inscrisa pe factura. Vanzatorul isi rezerva
dreptul – cu intelegere scrisa in prealabil cu Cumparatorul – de a nu acorda
garantie pentru anumite produse speciale.

15.7. Vanzatorul
este exonerat de raspunderea privind garantia sau aceasta poate fi anulata in
urmatoarele cazuri:

15.8. piesa
nu a fost montata intr-un atelier de specialitate autorizat RAR, cu respectarea
standardelor de montaj ale producatorului;

15.9. piesa
s-a defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii impreuna cu
piese conexe uzate, defecte, modificate sau piese care nu corespund
standardelor impuse de producator;

15.10.piesa
a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru alt scop decat cel indicat in
catalogul producatorului;

15.11.piesa
nu a fost identificata corect datorita prezentarii de catre cumparator a unor
date eronate sau la montaj nu s-a comparat cu piesa de inlocuit;

15.12.piesa
s-a uzat sau deteriorat datorita suprasolicitarii, intretinerii incorecte sau
insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform
recomandarilor producatorului autovehiculului, atelierul de specialitate care a
efectuat montajul nu a efectuat verificarile si reglajele ulterioare conform
tehnologiei de montaj impuse de producator;

15.13.autovehiculul
a fost folosit in alte scopuri decat cel prevazut de constructor sau a fost
exploatat in conditii necorespunzatoare (raliuri, alte competitii sportive,
etc.

15.14.autoturismul
a fost accidentat sau suferit avarii produse de factori externi, atmosferici
sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice);

15.15.piesele
prezinta urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, rupturi,deformari;

15.16.piesele
prezinta o uzura normala.

15.17.Piesele
care fac obiectul unei reclamatii in garantie vor fi insotite de urmatoarele
documente:

·
Factura de achizite;

·
Dovada montarii piesei intr-un service autorizat
(deviz de manopera);

·
Documentul emis de catre un service autorizat
prin care se constata si se descrie detaliat defectiunea;

·
Copie dupa certificatul de inmatriculare al
autovehiculului.

15.18. Returnarea
Pieselor Originale se poate face daca comanda expediata a fost gresita (alte
produse fata de cele comandate). Reclamatiile referitoare la neconcordanta
dintre marfa si factura se accepta numai daca acestea au fost sesizate in
scris, in maximum 3 zile de la livrare. Nu se admit la retur piesele cu
ambalaj deteriorat si lipsite de elementele de identificare originale,
piesele care au fost deja montate. Nu se admit la retur piesele originale,
comandate in mod special . Nu se accepta la retur pe motiv de
"nepotrivire" produsele identificate de catre client.

15.19. Returnarea
Pieselor Originale se poate face daca au defecte de fabricatie sau din timpul
transportului . Cumparatorul trebuie sa sesizeze in maxim 10 zile de la
livrare in cazul defectelor de fabricatie care sunt vizibile la deschiderea
ambalajului si in 6 ore in cazul deteriorarilor de transport. Sesizarea
trebuie facuta in scris si va
cuprinde, in mod obligatoriu: obiectul cererii, termenul in care au fost
formulata, dovezile abaterilor reclamate (poza piesa, elemente de
identificare, ambalaj interior –exterior), modul de stingere a reclamatiilor
(prin inlocuire, reparare, acordare de bonificatii).

·
Defectele de fabricatie vizibile ale pieselor
noi, trebuie sesizate in scris Vanzatorului insotit cu poze despre piesa,
ambalaj si descrierea defectului.

·
In cazuri speciale - cazul unor ansamble mai
mari, de ex: cutii viteze, motor, casete directie - daca defectiunea de
fabricatie iese la iveala imediat dupa montarea piesei trebuie demontat imediat
si reclamat in scris. Piesele cu defect de fabricatie pe care se vad semne de
uzura isi pierd garantia.

·
Nu montati pe masina piesele pana nu sunteti
sigur ca ele se potrivesc pe masina dvs si functioneaza corespunzator, piesele
montate si uzate nu se pot reclama ca si piesa noua.

·
Pentru piesele uzate care se defecteaza in
perioada de garantie, reclamatia trebuie sa fie insotit de o expertiza al unui
service agreat de Vanzator.

·
Reclamatiile deteriorarilor in urma
transportului trebuie sa cuprinda procesul verbal semnat de cel care a livrat
piesa (curier sau reprezentantul Vanzatorului).

15.20. Daca
una sau mai multe dintre Piesele Originale livrate nu se potrivesc pe masina,
clientul are dreptul s-o returneze la magazin fara nicio taxa suplimentara,
dar trebuie sa dovedeasca acest lucru si anume:

·
Constatarea defectiunii / neconcordantei piesei
respective, detaliat in termen de 10 zile de la livrare

·
Copie autorizatie R.A.R a unitatii care a
efectuat operatiunea. (ca unitatea are dreptul de a efectua operatiunea in
cauza pe marca auto respectiva).

·
Copie autorizatie functionare a unitatii service
unde s-a efectuat reparatia.

·
Nu deteriorati / murdariti ambalajele pieselor
auto cumparate de la noi pana nu sunteti sigur ca piesele se potrivesc pe
masina dvs si functioneaza corespunzator.

·
Factura / bonul fiscal emis de Vanzator

·
Plata transportului pentru produsele trimise
(tur-retur) in vederea solutionarii garantiei va fi impartita astfel: de la
Cumparator catre Vanzator - plata va fi efectuata de catre Cumparator, de la Vanzator catre Cumparator - plata va fi suportata de
catre Vanzator.

16. ANEXA 2 – Termeni si conditii pentru
utilizarea programului de comanda

16.1.
Accesarea si cumpararea produselor in
programul de comanda implica intelegerea utilizarii programului si acceptarea
termenilor si conditiilor din contract. Cumparatorul este obligat sa pastreze
confidentialitatea datelor de acces (nume utilizator / parola) la programul de comanda si sa
accepte toate piesele comandate prin nume utilizator / parola ce i-a fost
atribuita.

16.2.
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica
structura si continutul acestui program precum si ale acestor termeni si
conditii de utilizare fara o notificare prealabila sau o alta avertizare.

16.3.
Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru
orice situatie care poate aparea din cauza unei erori sau defectiuni tehnice
aparute in software-ul sau serverul pe care ruleaza acest program. Datele,
specificatiile produselor precum si preturile sunt verificate si se incearca
pastrarea acuratetii lor, totusi uneori pot aparea nepunctualitati datorita
greselilor de operare. Vanzatorul este exonerat de raspundere pentru
eventualele situatii cauzate de aceste greseli.

16.4.
Ofertele si produsele prezentate in program
sunt disponibile in limita stocului.

16.5.
Dupa caz: pentru comenzile de piese Originale
se achita un avans de 20-50%, Cumparatorul nu poate renunta la comanda si se
obliga la preluarea marfii comandate si livrate.

16.6.
Taxa de retur pentru comenzile externe, daca
furnizorul nostru accepta retur la piesele facturate si solicita o taxa de
transport, aceasta taxa va fi platita de client. Aceasta taxa poate sa fie
intre 10 % si 30 % din valoarea totala a pieselor de pe aceasta proforma.
Valoarea exacta a taxei de transport va fi anuntata clientului, dupa ce
furnizorul stabileste suma finala. Aceasta valoare va fi facturata clientului
care a renuntat la comanda. In afara de aceasta taxa de transport, clientul
se obliga sa plateasca comisioanele aferente tranzactiilor bancare sau cu
cardul, aferente acestei comenzi.

16.7.
Taxa de retur pentru marfa vanduta de pe stoc
si acceptat la retur de catre Vanzator: retur dupa 15 zile: 10% dupa 15 zile,
20% dupa 30 de zile, dupa un termen mai mare de 60 de zile nu se accept
retururi.

16.8.
Garantia acopera cel mult valuarea integrala a
produsului reclamat. Vanzatorul este exonerat de plata oricarui cheltuieli
sau cost indirect rezultat dupa defectarea pieselor livrate sau nelivrarea la
termenul convenit al produselor comandate.

17. Instructiuni
de utilizare a programului de comanda

17.1.
Programul
a fost proiectat pentru a functiona corect cu browser Firefox Mozilla sau
Internet Explorer.

17.2.
Comenzile se fac pe baza de cod piesa
identificat si introdus de Cumparator in „cosul de cumparaturi". Dupa
verificarea datelor Cumparatorul finalizeaza comanda pe propria raspundere.

17.3.
Codul ITC - este codul de inlocuire a
codurilor:

Y –
codul nou este echivalent cu codul vechi (in acest caz trebuie comandat
codul nou)

M –
codul nou poate fi aplicat pentru modelele de inainte si dupa data
modificarii, iar codul vechi poate fi aplicat numai pentru modelele
inaintea modificarii. (in acest caz trebuie comandat codul nou)

N – desi
sunt coduri inlocuitoare codul nou si codul vechi nu sunt echivalente.

J –
cod special de divizare ansambluri – codul nou trebuie verificat in
Microcat

Nota: cataloagele producatorilor urmaresc de
asemenea modificarea codurilor si ofera ca rezultat codul Nou -
disponibil. Nelamuririle sau eventualele neconcordante va rugam
semnalati in email pentru verificare. In cazul cod ITC = Y, M sau J -
Vanzatorul poate trimite codul nou automat, chiar daca codul vechi a
fost introdus de Cumparator.

17.4.
Vanzatorul nu isi asuma raspunderea pentru
corectitudinea datelor din catalogul folosit de Cumparator.

17.5.
Comenzile finalizate de Cumparator se vor
procesa automat zilnic la orele 11:45, 13:00, 14:00, 15:00 si 18:00 dupa caz
(ora Romaniei) si nu sunt verificate de Vanzator. Dupa procesarea comenzilor
codurile de piesa ajung in Arhiva si nu se mai pot efectua modificari.

17.6.
Pentru confirmarea comenzii Cumparatorul
emite - mentionand data anticipata al
transportului - Factura / Nota de transport / Avizul de insotire marfii.

18. Politica
de confidentialitate

18.1.
Datele personale ale utilizatorilor sunt
folosite numai pentru confirmarea comenzilor, intocmirea documentelor legate
de comenzi sau trimiterea unor promotii. Vanzatorul se obliga sa nu faca
publice sau sa nu vanda bazele de date continand datele personale ale
utilizatorilor si clientilor lui.

18.2.
Vanzatorul nu isi asuma responsabilitatea
pentru pierderile de informatii cauzate de erori ale software-ului si nu
raspunde de bresele de securitate ale serverelor companiilor care gazduiesc programul.